موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد:

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ، وظیفه پرداخت مستمری به بیش از هفتاد هزار (70000) نفر از مستمری بگیران فولاد کشور را بر عهده دارد.علاوه بر پرداخت مستمری که از وظایف اصلی این موسسه می باشد. عملیات مرتبط با پرداخت وام ، انواع کمک هزینه ، تخصیص امکانات رفاهی، پرداخت غرامت فوت و ... جزء سایر وظایف این موسسه می باشد.

از بزرگترین مشکلات موسسه:

  1. تعدد نمایندگی ها و همسان نبودن فرآیندهای اجرایی در آن ها

  2. امکان نظارت بر پرداختی ها به مستمری بگیران

  3. به روز نبودن اطلاعات دفتر مرکزی از عملکرد نمایندگیها

  4. عدم امکان انجام محاسبات مستمری در خود نمایندگی ها

کلیه این مشکلات ناشی از عدم دسترسی به یک سیستم جامع و یکپارچه می باشد.

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع تحت وب منجر شده است تا این موسسه قادر گردد اطلاعات به روز از عملکرد نمایندگی ها داشته و بسیاری از خطاهای ناشی از عدم یکپارچگی اطلاعات از بین برود.