مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار BPM


در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات که چند دهه از عمر آن سپری گشته است، تحولاتی وسیع در زمینه بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی و سازمان‌دهی فعالیتهای بنگاه­های اقتصادی با استفاده از IT رخ داده است.

موسسات تجاری و اقتصادی در عرصه رقابت و سودآوری، از یک سو با ارائه خدمات و محصولات با کیفیت مطلوب، ارایه به موقع کالا و خدمات، پشتیبانی مداوم و مؤثر و از سوی دیگر با تطبیق فرآیندهای عملیاتی و رویه های سازمان با “نیازهای مشتری و تغییرات سریع و رو به رشد بازار” می‌توانند موفقیت خود را تضمین نمایند.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار، به عنوان راهکاری جهت افزایش کارایی، اثربخشی و قابلیت اطمینان فرآیندهای کسب و کار سازمان، از طریق تدوین، مدل‌سازی و شبیه‌سازی  آنها قبل از مکانیزاسیون فعالیت‌های سازمان انجام می‌‌پذیرد.

مدیریت فرآیندهای کسب وکار به منظور تحلیل، طراحی، مدلسازی، مکانیزاسیون، سنجش، کنترل و بهینه سازی فرآیندهای کسب وکار در سازمان انجام می‌­شود.

BPModeling

گام‌های اجرایی:

۱.تدوین فرآیند: تمامی‌‌ فرآیندهای کاری موجود سازمان در سطح کلان و سیستمی‌‌ در این گام تدوین می‌‌گردند، بدین نحو که در ابتدا یک تصویر کلی (پازل عملکرد سازمان) از عملکردها و یا فرآیندهای سازمان ترسیم و سپس فرآیندهای کاری موجود سازمان توصیف می‌‌گردند.

۲.دسته بندی فرآیندهای سازمان

۳.ترسیم نقشه فرآیندهای سازمان: در این گام فرآیندهای آنالیز شده در دسته بندی‌های استاندارد در قالب “زنجیره ارزش سازمان” ترسیم می‌گردند.

۴.مدلسازی فرآیند: هدف از مدلسازی فرآیندهای کاری یک سازمان، ایجاد یک زبان مشترک مفهومی (مبتنی بر استاندارد) و ساده (در قالب اشکال گرافیکی که هم حجم کمتری دارند و هم براحتی توسط کاربر قابل درک هستند)، بین مدیران و کارشناسان سازمان،  و تحلیلگران سیستمی می باشد.

۵.اجرا و اعتبارسنجی فرآیند: در روش سنتی، برای سنجش عملکرد بخشهای مختلف سازمان، بایستی بخشهای سازمان در یک بازه زمانی تقریبأ بلند مدت  فعالیت کنند و نتایج حاصله از فعالیت آنها مبنای ارزیابی قرار گیرد. اما در روش مدلسازی، فرآیندهای کسب وکار در یک سیستم مکانیزه بصورت مجازی و دقیقاً مشابه با فعالیتهای واقعی در محیط مجازی اجراء و اعتبارسنجی می‌شوند.

۶.الگوبرداری

۷.اصلاح و طراحی مجدد فرآیند

۸.شبیه سازی سازمان: در این گام براساس “فرآیندهای مطلوب” طراحی شده، سازمان در یک دوره مجازی شبیه‌سازی شده و گزارشات حاصل از عملکرد فرآیندهای سازمان در شرایط مطابق با محیط واقعی، ارائه می‌گردند.

۹.آنالیز عملکرد فرآیندهای شبیه سازی شده

BPM2