سفارشات و فروش


سفارشات و فروش به عنوان نوک پیکان درآمدزایی در سازمان مسوولیت عرضه و ارایه محصولات شرکت به مشتریان را دارد. سیستم کارآمد سفارشات و فروش که امکان مدیریت فرآیند فروش محصولات، ردگیری وضعیت تولید، تحویل و تسویه سفارشات و تحلیل اطلاعات فروش را بر عهده داشته باشد، کمک بسیار شایانی به مدیریت می نماید.

از طرفی تحلیل درست بازارِ هدف، نیاز اصلی سازمان‌هاست. مدیران پس از تحلیلِ دقیقِ اطلاعاتِ سیستمِ فروش، بازار را بر اساس شاخص‌ها گروه‌بندی می‌کنند. سیستم مدیریت فروش وسفارشات رای‌دانا علاوه بر بررسی و رتبه‌بندی مشتریان با پیش‌بینی و ارزیابی فروش پاسخگوی این نیاز است. در طراحی این سیستم عملکرد یکپارچه با سیستم‌های تولید، انبار، و مالی لحاظ شده که دسترسی آسان به اطلاعات سفارشات فروش و وضعیت مالی طرف تجاری را فراهم می‌نماید.

 

Selling

مزایا و ویژگی‌های اصلی:

  • مدیریتوردگیریسفارشات
  • امکانتخمینزمانتحویلسفارش
  • مدیریتفاکتورهایفروشووضعیتتسویه
  • پیشبینیفروشماهیانهوسالیانه
  • هماهنگیبادیگرواحدها
  • رتبهبندیومدیریتاعتبارمشتریان
  • مدیریتفرآیندصادراتوفروشخارج

 

SellingPage

سیستم فروش و سفارشات جهت مدیریت سفارشات وارد شده به سازمان در تمامی مراحل آن اعم از تولید، تامین از انبار و مالی طراحی گردیده است. این سیستم با عملکرد یکپارچه در کنار سیستم­‌های تولید و انبار و مالی امکان دسترسی کاربر به اطلاعات سفارشات فروش در تمامی قسمت­‌های سازمان از قبیل میزان تولیدات، میزان موجودی انبار، اطلاعات مالی سفارش، وضعیت مالی طرف تجاری و … را فراهم می‌کند. این سیستم به نحوی طراحی گردیده که در صورت نیاز سازمان بتواند به صورت مستقل از سایر سیستم‌­ها نیز عمل نماید و به سه زیر سیستم فروش و سفارشات، حسابداری فروش و صادرات تقسیم می‌­شود.