همکاری در استقرار


سیستم‌های ERP برای استفاده مؤسسه‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ اقتصادی طراحی شده‌اند و به همین دلیل نیز نرم‌افزارهایی با حوزهٔ امکانات گسترده هستند. بنابراین، پیکره‌بندی، استقرار و راه‌اندازی این نرم‌افزارها با توجه به شرایط خاص هر شرکت یا سازمان، متفاوت بوده و اجرای نخستین آن‌ها، نیاز به مهارت، تخصص، تجربه و تسلط ویژه‌ای دارد.

سرویس همکاری در استقرار شرکت رای‌دانا، مجموعه خدماتی است که بنا به نیاز و درخواست مشتری به قرارداد فروش سیستم اضافه شده، وبه شکل منظم و برنامه ریزی شده و از طریق تیم‌هایی که برای این کار آموزش دیده و تجربه اندوخته‌اند، برای عملیاتی ساختن و بهره‌برداری از سیستم‌های فروخته شده به مشتریان ارائه می‌گردد.

هدف همکاری در استقرار، جلوگیری از اشتباهات چشم‌گیر در پیکره‌بندی اولیهٔ نرم‌افزارها توسط کاربران و عملیاتی ساختن هر چه سریع‌تر آن‌ها در سازمان مشتری است. بدیهی است راه‌اندازی سیستم‌ها برای کاربرانی که نخستین بار از آن‌ها استفاده می‌کنند، بدون بهره‌گیری از چنین خدماتی به معنی درگیرشدن با فرآیندی طولانی و سرشار از آزمون و خطا خواهد بود که حتی در صورت موفقیت نیز، نیازمند صرف زمان و هزینه‌های هنگفت است.

در حقیقت، هدف همکاری در استقرار کاهش زمان و به دنبال آن هزینه‌های جانبی پیاده‌سازی و راه‌اندازی سیستم‌ها است. بر این اساس، همکاری در استقرار تضمین‌کنندهٔ انجام موفقیت‌آمیز اهداف مورد نظر مشتریان طی مدت‌زمان تعیین‌شده در قرارداد است.

 

متدولوژی شرکت رای‌دانا برای این منظور واستقرار کامل سیستم Cyber ERP در سازمان، شامل مراحل زیر می‌باشد:

impModel

 1. شناخت و تحلیل وضع موجود سازمان کارفرما (As-ISAnalysis)
 • شناخت فرآیندها، فعالیت‌ها، روش‌های اجرائی انجام کار و نحوه گردش فرم‌ها و اطلاعات در سازمان
 • شناسایی مقتضیات، نیازمندی‌ها و مشکلات موجود در سازمان
 • مستندسازی کامل فرآیندها و فعالیت‌های وضع موجود سازمان

 

 1. طراحی و پیشنهاد وضعیت مطلوب (To-BeAnalysis)
 • طراحی و بهبود فرآیندهای سازمانی
 • بهبود روش‌های کاری، گردش اطلاعات و روش‌های اجرائی جهت تسهیل در روال‌های کاری
 • بهره‌گیری از تجربیات پروژه‌های انجام شده و الگوهای معتبر جهانی در طراحی و بهبود فرآیندها

 

 1. نصب و راه‌اندازی سرور
 • نصب مجموعه سیستم تحت وب Cyber ERP بر روی سرور سازمان مشتری
 • انجام تنظیمات (Configuration) مورد نیاز برای استقرار و عملیاتی شدن سیستم

 

 1. آموزش و همکاری در تطبیق فرایندهای سازمان با وضعیت مطلوب
 • آموزش مفاهیم و مباحث پایه‌ای مرتبط با ERP
 • آموزش کاربری CyberERP از طریق برگزاری کلاس، آموزش کارگاهی و آموزش هنگام انجام کار
 • نظارت و مشاوره در ورود اطلاعات پایه سازمان و در صورت نیاز، تبدیل اطلاعات پیشین به اطلاعات قابل استفاده در بستر Cyber ERP
 • پیاده‌سازی کلیه فرآیندهای مطلوب مورد تأیید سازمان زیر نظر کارشناسان مورد تأیید رأی دانا و با استفاده از قابلیت‌های سیستم تحت وب Cyber ERP

 

 1. مشاوره کاربردی برای پیاده‌سازی سیستم‌ها
 • نظارت بر استفاده صحیح از نرم‌افزار، ورود داده‌ها و اطلاعات معتبر و صحیح
 • همکاری در ورود اطلاعات و ارزیابی نرم‌افزار و کنترل کیفیت آن در محیط مشتری
 • ارائه خدمات مشاوره در پیاده‌سازی بخش‌های مختلف نرم‌افزار نظیر کدینگ حسابداری و انبار

 

نتیجه همکاری در استقرار، دست‌یابی به دستاوردهای ملموسی است که از دیدگاه مشتریان بیان‌گر شروع بهره‌برداری از سیستم‌ها در حوزه‌های عملیاتی هر یک از آن‌ها است.

همکاری در استقرار، در صورت نبود شرایط محدودکننده در سازمان مشتری، به استفاده مؤثر از نرم‌افزارها منجر می‌شود. این مسئله، در حوزه هر نرم‌افزار معنای خاص خود را دارد. به عنوان مثال، نتیجه این همکاری، در سیستم حقوق و دستمزد، پرداخت حقوق واقعی کارکنان، در سیستم حسابداری، تهیه تراز آزمایشی برای ماه‌های تعیین‌شده، در سیستم انبار، ارسال سند مالی عملیات مورد نظر به سیستم حسابداری پس از ورود اطلاعات تعدادی و ریالی، در سیستم فروش، صدور فاکتور فروش، در سیستم خزانه‌داری، انجام عملیات دریافت و پرداخت جاری شرکت با استفاده از سیستم جدید است.

در فرایند همکاری در استقرار، علاوه بر آموزش امکانات و توانمندی‌های سیستم و نحوه کار با بخش‌های مختلف آن، این مسئله مورد توجه قرار می‌گیرد که با توجه به شرایط خاص هر مشتری چگونه باید به بهترین شیوه از امکانات سیستم بهره برده شود. به عبارت دیگر، مهم‌ترین بحث در فرایند همکاری در استقرار آن است که چگونه می‌توان سیستم‌ها را در سازمان و مؤسسه هر مشتری خاص پیاده‌سازی و عملیاتی ساخت. به عنوان مثال، در آموزش سیستم حقوق و دستمزد مسئله مورد توجه آن است که این سیستم چگونه کار می‌کند، اما در فرایند همکاری در استقرار این سیستم، بر این نکته تأکید می‌شود که چگونه می‌توان با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد، در یک زمان معین، حقوق کارکنان یک مشتری خاص را پرداخت کرد.