تماس با ما


دفتر مرکزی

سهروردی شمالی، خیابان قندی (پالیزی)،

ابتدای خیابان سیزدهم، شماره ۱۱

کد پستی: ۱۵۵۴۸۴۳۳۱۵

info@raydana.com 

مرکز تماس: ۸۷۷۰۱۰۰۰ (۰۲۱) (خط ویژه)

فکس: ۸۷۷۰۱۷۰۰ (۰۲۱)

تلفکس: ۸۸۷۶۵۳۱۱ (۰۲۱)

۸۸۵۴۸۸۰۲

۸۸۵۴۸۶۷۶

سازمان فروش

۸۷۷۰۱۲۰۰ (۰۲۱)

sales@raydana.com

 

پشتیبانی و ارتباط با مشتریان

۸۷۷۰۱۵۰۰ (۰۲۱)

support@raydana.com

ارسال پیام

 

اعتبارسنجی