مدیریت فرآیندهای کسب و کار


فرآیندهای کاری قلب یک سازمان بوده و مبنای ایجاد تفاوت و برتری در میان سازمان‌های بزرگ می‌باشند. Cyber ERP با فراهم‌ آوردن امکان ایجاد یکپارچگی با بسته مدیریت فرآیندهای کسب و کار اوراکل (Oracle BPM Suite)، بستری جهت مدیریت یکپارچه فرآیندها و یکسان نمودن اجرای فرآیندهای دارای استاندارد BPMN 2.0 و BPEL فراهم می‌آورد. این قابلیت باعث کاهش پیچیدگی و ایجاد قابلیت مدیریت انواع مختلف فرآیندها گردیده و امکان طراحی، مدل‌سازی، مدیریت، شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و اجرای فرآیندهای سازمانی را در بین واحدهای سازمانی و سیستم‌های مختلف ایجاد می‌نماید.

 

BPM1

قابلیت‌ها و ویژگی‌های اصلی BPMS:

  • „ امکان ایجاد فعالیت‌های انسانی ساده، مرحله ای، پیچیده، همزمان، دوره‌ای و چندگانه
  • „„ امکان مدیریت اطلاع‌رسانی مراحل فرآیند از طریق ایمیل، پیامک و یا مراجعه به کارتابل
  • „„ امکان فراخوانی فرم‌ها از سیستم‌های دیگر و گردش فرآیند در بین واحدهای مختلف سازمان
  • „„ محیط یکپارچه طراحی BPMN ,BPEL ,Rules و اجرا توسط Workflow Engine
  • „„ همگامی و یکپارچگی با مؤلفه‌های میان‌افزار Fusion و همچنین Microsoft Office
  • „„ مدل‌سازی نقش‌ها، ساختار سازمانی، تعطیلات رسمی و دوره‌ای و تنظیم ساعات کاری سازمان

 

BPMpage