معرفی ERP


ERP چیست؟

یکی از مهمترین تحولات علوم مدیریتی در دهه گذشته با تغییر نگرش وظیفه‌گرا به نگرش فرآیندگرا در مدیریت سازمان‌های متوسط و بزرگ رخ داد؛ نگرشی جدید که به نظارت بر روی فرآیند کلی سازمان علاوه بر کنترل مجزای هر بخش تاکید دارد. سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning) یا ERP، مهمترین ابزار پیاده سازی این نگرش در سازمان است.

به طور خلاصه ERP یک سیستم نرم‌افزاری جامع و فرآیند محور است که تمام منابع سازمان اعم از مالی، منابع انسانی، تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات، انبار و هر گونه منبع دیگری را بصورت یکپارچه مدیریت کرده و امکانات و اطلاعات لازم برای برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از این منابع را فراهم می‌کند.

 ERP در کنار ارتقای فرهنگ سازمانی و روشن کردن روابط واحدها در یک فرآیند کلی، افزایش کیفیت و شفافیت اطلاعاتی سازمان را به همراه خواهد داشت. روشن است که این تغییر با افزایش دقت در برنامه‌ریزی منابع سازمان رابطه مستقیم دارد، زیرا اطلاعات کامل و دقیقی به مدیران ارشد و میانی جهت اتخاذ تصمیمات درست و به موقع می‌دهد. در این سیستم، به کمک ابزارهای نرم‌افزاری، حجم اطلاعات تکراری و در نتیجه خطای انسانی به شدت کاهش می‌یابد و امکان دریافت گزارشات ریز و کلان برای تمامی سطوح سازمان میسر می‌شود.

این سیستم با ایجاد سازگاری و از بین بردن مغایرت اطلاعاتی در بخش‌های مختلف سازمان، امکان پردازش و تحلیل به‌موقع اطلاعات را در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سازمان فراهم کرده و در نتیجه امکان برنامه‌ریزی و همچنین کنترل موثر سازمان را برای مدیریت فراهم می‌آورد.

با استفاده از ERP تمامی واحدها به صورت فرآیندی به طور کامل با هم مرتبط خواهند بود. به عنوان مثال به محض ثبت سفارش در واحد فروش، مقدار مورد نیاز برای تولید به واحد مربوطه اطلاع داده می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی تولید میزان خروج از انبار و میزان مواد اولیه برای خرید مشخص می‌شود و به همین ترتیب واحدهای مختلف در جریان کارهایی که به منظور تامین سفارش باید انجام دهند، قرار می‌گیرند.

دستیابی به کارایی بالاتر منابع و ارتقای کارکردی واحدها در سازمان‌های مختلف نیازمند هماهنگی لحظه‌ای، فرایندی و دقیق واحدهای سازمانی با یکدیگر است. این امر در سازمان‌هایی با پراکندگی جغرافیایی به جهت نیاز به برقراری ارتباط آنلاین و سازمان‌یافته اهمیتی فزاینده دارد. توسعه سیستم‌های ERP‌ تحت وب پاسخ دنیای تکنولوژی است به این نیاز حوزه مدیریت.