زیرسیستم‌های صنعتی


فارغ از استراتژى تولید هر واحد صنعتى، زیرسیستمهاى اصلى CyberERP که وظیفه پیاده سازى استراتژى مذکور و مدیریت زنجیره تدارکات و تولید مجموعه را برعهده دارند عبارتند از زیرسیستم‌های:
با انجام تنظیمات CyberERP مطابق با استراتژی تولید مورد نظر مجموعه، و پیاده‌سازی خطوط تولید و مشخصات محصولات تولیدی در زیرسیستم تولید و برنامه‌ریزی تولید، امکان استقرار سیستم محاسبه خودکار بهای تمام‌شده واقعی محصولات (اعم از نهایی و نیم‌ساخته) نیز فراهم می‌آید.
 
سیستم‌هاى داشبورد مدیریتى و مدیریت فرایندهاى کسب و کار نیز نقش عمده‌اى در پشتیبانى از فرایندهاى تصمیم‌سازى و تصمیم‌گیرى مدیران و همچنین گردش تسهیل شده امور در مجموعه‌هاى صنعتى ایفا می‌کنند.
 
 CyberERP