استراتژی‌های تولید


 

CyberERP از سه دسته کلی استراتژی تولید محصول

  • تولید برای انبار یا Make to Stock: MTS
  • تولید براساس سفارش یا Make to Order: MTO
  • مهندسی بر اساس سفارش یا Engineer to Order: ETO

پشتیبانی می‌نماید. انعطاف‌پذیری زیرسیستم‌های تولید و برنامه‌ریزی تولید، فروش و سفارشات، خرید و تدارکات، و همچنین نگهداری و تعمیرات، و کنترل کیفیت، نقش اصلی را در پیاده‌سازی استراتژی‌های فوق بسته به نیاز هرمجموعه صنعتی ایفا می‌کنند.

با انجام تنظیمات CyberERP مطابق با استراتژی تولید مورد نظر مجموعه، و پیاده‌سازی خطوط تولید و مشخصات محصولات تولیدی در زیرسیستم تولید و برنامه‌ریزی تولید، امکان استقرار سیستم محاسبه خودکار بهای تمام‌شده واقعی محصولات (اعم از نهایی و نیم‌ساخته) نیز فراهم می‌آید.

 

 

invتولید برای انبار یا Make to Stock: MTS

MTS شایع‌ترین استراتژی تولید در کارخانجات، مخصوصا صنایع با تولید انبوه است. در این روش، تولید و حجم تولید نه بر اساس سفارش نهایی‌شده مشتری، بلکه براساس پیش‌بینی مجموعه از تقاضای بازار تعیین می‌شود. بدین ترتیب محصولات پس از تولید انبار می شوند تا در هنگام تقاضا، کالا برای تحویل موجود باشد. میزان کالای انبارش شده براساس سیاست‌های مجموعه، میزان فروش گذشته و پیش‌بینی از تقاضای بازار تعیین می‌شود.

CyberERP، در مجموعه‌های دارای استراتژی تولید MTS، با استفاده از الگوریتم‌های تعیین موجودی بهینه انبار (در سیستم مدیریت موجودی)، درخواست تولید را در زمان مناسب برای سیستم برنامه‌ریزی تولید ارسال می‌نماید. با دریافت درخواست تولید توسط سیستم برنامه‌ریزی تولید، برنامه ریزی خودکار خط تولید و ایستگاه‌های کاری توسط سیستم انجام می‌گردد.

 

 

تولید براساس سفارش یا Make to Order: MTO

sales-orderدر استراتژی تولید MTO، هر فرایند تولید تنها با دریافت سفارش قطعی‌شده مشتری آغاز می‌شود و به طور معمول کالای ساخته‌شده‌ای در انبار برای تحویل به مشتری وجود ندارد. این استراتژی بیشتر توسط مجموعه‌های دارای تولید سفارشی (مانند صنعت چاپ، تولید ماشین‌الات صنعتی و …) بکار گرفته می‌شود.

با نهایی شدن هر سفارش در سیستم CyberERP، درخواست تولید و BOM مرتبط برای سیستم برنامه‌ریزی تولید ارسال شده و این سیستم، برنامه خط تولید و ایستگا‌های کاری را متناسب با سفارش‌های دریافتی با الگوریتم‌های بهینه‌سازی تعریف شده به‌روز می‌نماید.

 

 

مهندسی بر اساس سفارش یا Engineer to Order: ETO

استراتژی ETO در شرکتهای تولیدکننده ساختارهای پیچیده استفاده می‌شود. در غالب موارد، پروژ‌های ساخت مهندسی براساس سفارش، نیاز به سازماندهی تعداد زیادی فعالیت داشته و زمان زیادی صرف طراحی و ساخت محصولات بزرگ با سفارشی‌سازی بالا طبق نیازمندی‌ها و مشخصات تعیین شده توسط مشتریان خاص می‌شود. بدین ترتیب در این گونه شرکتها، طراحی و مهندسی محصول (پیش از ساخت) اهمیت بالایی دارد.

engineeringسیستم‌های منعطف مهندسی محصول و BOM نقش اصلی را در CyberERP برای پیاده‌سازی این استراتژی در مجموعه‌های دارای تولید ETO ایفا می‌کنند. همچنین فرایند مهندسی خرید در سیستم مدیریت خرید و تدارکات به همراه سیستم مدیریت اسناد، با تسهیل گردش اطلاعات درخواست‌ها و مشخصات فنی و تغییرات احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی در حین پروسه تدارکات مهندسی، نقش عمده‌ای در اجرای صحیح این استراتژی برعهده دارند.