مجموعه‌های مجری پروژه‌های EPC


با توجه به ماهیت کاری پیمانکاران پروژه‌های EPC، لازم است راهکار نرم‌افزاری این نوع سازمان‌ها، علاوه بر در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی، از یکپارچه بودن و ارتباط فرآیند محور دفاتر امور مهندسی، کارگاه‌های توسعه تجهیزات، امور خرید و پشتیبانی و در نهایت سیستم مدیریت اسناد پشتیبانی نماید.

سیستم Cyber ERP با تکیه بر مزیت‌ Web based بودن این راهکار، توانایی پاسخگویی در لحظه و آنلاین به نیازهای اطلاعاتی کارکنان و مدیران پروژه‌های EPC را دارا می‌باشد. سیستم‌های تحت وب خرید، تولید و انبار در تلفیق با سیستم‌ مدیریت اسناد، این امکان را فراهم می می‌نماید تا دفاتر طراحی مهندسی، خرید و پشتیبانی و کارگاه‌های تولیدی به صورت لحظه‌ای از تمامی تغییرات در مشخصات فنی و نقشه‌های تجهیزات، میزان پیشرفت پروژه‌های ساخت تجهیزات و …. اطلاع حاصل نموده و موارد فوق را بصورت فرآیندهای قابل کنترل، مدیریت نمایند.

امکان دیگری که Cyber ERP در اختیار مدیران شرکت‌های مجری EPC قرار می‌دهد، مدیریت کلیه فعالیت‌های ستادی کارگاه‌ها، دفاتر و شعب، نظیر مدیریت تمامی امور مربوط به منابع انسانی، حقوق و دستمزد، انبارها، امور مالی و …. بصورت متمرکز از دفتر مرکزی می‌باشد. 

EPC03

سیستم‌های مرتبط:

 

خرید و تدارکات 

در سازمان‌های دارای فرآیند خرید مهندسی که کالا با مشخصات فنی خاص و منطبق با درخواست واحد مهندسی، تعمیرات و نگهداری و… خریداری می شود، گردش اطلاعات درخواست و مشخصات فنی و تغییرات احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی در حین پروسه خرید نقش شایانی در خرید منطبق بر نیاز سازمان دارد.

سیستم خرید و تدارکات در راستای مکانیزه نمودن فرآیند خرید و تدارکات از درخواست خرید تا دریافت و تحویل کالا و تسویه با تامین کنندگان طراحی شده است.

Purchasing

 

مدیریت موجودی

سیستم انبار علاوه بر ثبت کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در سطح انبارهای سازمان و کارگاه‌ها، ارتباط کاملی با دیگر سیستم‌ها همچون تولید، و خریدو تدارکات دارد. استفاده از این سیستم تصویری به‌هنگام، دقیق و کاملاً روشن از جریان مواد موجود در کارگاه برای مدیران و انبارداران می‌سازد که سهولت در انجام امور و کاهش هزینه‌های ناشی از برنامه‌ریزی و کنترل موجودی را در پی خواهد داشت.

Warehousing

 

مزایا:

 • دسترسی لحظه ای به میزان موجودی کالا  در تمام سازمان
 • نظارت بر جریان موجودی مواد، کالا و محصولات
 • کاهش هزینه نگهداری موجودی مواد به واسطه برنامه‌ریزی صحیح
 • یکپارچگی و هماهنگی با دیگر واحد ها مانند تولید، خرید و …
 • فرآیند مکانیزه درخواست کالا و ردگیری درخواست توسط پرسنل، چرخه تایید و تحویل کالا
 • مدیریت موجودی انبار های امانی و موجودی نزد پیمانکاران
 • مدیریت موجودی به تفکیک شرکتی، امانی ما نزد دیگران، امانی دیگران نزد ما، در راه و…

 

 

تولید و برنامه‌ریزی تولید

تولید اقلام صنعتی بر اساس سفارش مشتری، بخشی مهم در بسیاری از پروژه‌های EPC است.

هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله مهندسی محصول، تأمین موارد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و… از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به‌موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد.

کنترل تولید و ثبت گزارش‌ها و وقایع تولید و دریافت اطلاعات تحلیلی از میزان تولید، موارد و دلایل توقف، ضایعات و… نیاز دیگر مدیریت تولید است.

ارسال اطلاعات بروز و صحیح به واحد حسابداری مدیریت و بهای تمام‌شده زیرساخت مناسبی جهت محاسبه بهای تمام‌شده محصولات و سفارشات سازمان ایجاد می‌نماید.

ProductionPlanning

مزایا و ویژگی‌ها:

 • برنامه‌ریزی تولید براساس سفارش مشتری و مهندسی محصول
 • برنامه‌ریزی مواد تولید و خالص‌سازی باتوجه به موجودی انبار
 • برنامه‌ریزی عملیات تولید براساس ساختار محصول، ظرفیت آزاد ایستگاه‌های کاری، برنامه‌های تولید جاری، برنامه توقفات و…
 • مدیریت وتغییر زمانبندی واولویت دستورکارتولیدازطریق گانت تولید
 • ثبت گزارش تولید محصولات تولیدی، توقفات، مواد مصرفی، ضایعات، پرسنل کاری و…
 • مدیریت درخواستهای طراحی و توسعه محصول وایجاد ساختار محصول به صورت پویا

 

 

مدیریت منابع مالی

 فراخوانی رویدادهای مالی از دیگر سیستمها و صدور اسناد اتوماتیک، امکان ایجاد تصویر لحظه‌ای و بروز از وضعیت حوزه‌های مختلف سازمان را در سیستم مالی بوجود آورده و امکان مدیریت مالی متمرکز کارگا‌ه‌های مختلف مجموعه را فراهم می‌آورد.

دریافت گزارشات و ترازها، مرور حساب و تحلیلهای ماتریسی از اسناد مالی، صورتها و نسبتهای مالی به صورت بروز نیز از امکانات سیستم مدیریت مالی می‌باشد.

Accounting

 

مدیریت منابع انسانی

در قرن جدید نیروی انسانی مهمترین دارایی هر سازمانی به شمار می‌رود، در هر سازمانی فرآیندها و چرخه‌های کاری مرتبط با نیروی انسانی شامل جذب و استخدام، کارگزینی، حضور و غیاب، جبران خدمت، پاداش، آموزش، ارزشیابی، خدمات رفاهی و… از اهمیت به سزایی برخورد بوده و تاثیر بسزایی بر کیفیت دیگر فعالیت‌های سازمان می‌گذارد.

ماژول مدیریت منابع انسانی تمامی اطلاعات و فرآیندهای مرتبط با نیروی انسانی را به صورت یکپارچه مدیریت نموده و فعالیت‌های مرتبط با نیروی انسانی را تسهیل می‌نماید. این سیستم ب قابلیت انطباق با نیازها و آیین‌نامه‌های سازمان‌های مختلف در حوزه‌های حقوق و دستمزد، پرسنلی، حضور و غیاب، آموزش‏ ارزشیابی و رفاه را دارا می‌باشد.

در یک سازمان مدرن و امروزی دسترسی پرسنل و ثبت اطلاعات پرسنلی و عملکردی مرتبط با خود و عدم نیاز به مراجعه و تماس با واحد منابع انسانی بخش مهمی از حجم کاری واحد منابع انسانی را تسهیل می‌نماید.

 

HR

ویژگی‌ها و قابلیت‌های اصلی:

 • پشتیبانی از تمامی آیین‌نامه‌های حقوق و دستمزد
 • ابزار تولید فرمول برای احکام حقوقی و استخدامی
 • دسترسی همه کارکنان به سیستم سلف‌سرویس اداری برای مشاهده فیش حقوقی، کارکرد، درخواست مرخصی یا استفاده از امکانات رفاهی

 

 

حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

سیستم CyberERP با ایجاد بستر یکپارچه نرم‌افزاری جهت تولید و نگهداری اطلاعات، امکان اجرای حسابداری صنعتی و محاسبه بهای تمام شده واقعی محصولات سازمان را فراهم نموده و بهای تمام شده حاصل پردازش خودکار اطلاعات دریافتی از کارکرد یکپارچه سیستم‌های  برنامه‌ریزی و کنترل تولید، انبار، خرید، اموال، منابع انسانی و حسابداری عمومی است.

MA

 

 

ویژگی‌ها و قابلیت‌های اصلی:

 • محاسبه بهای تمام شده استاندارد براساس مقادیر پیش‌بینی شده
 • محاسبه بهای تمام شده واقعی براساس اطلاعات واقعی
 • تحلیل ساختار واجزای هزینه تولید محصولات
 • شناسایی انحرافات استاندارد و واقعی
 • یکپارچگی با دیگر سیستم‌ها وفراخوانی اطلاعات
 • صدور اسناد مالی وقیمت گذاری