پشتیبانی و نگهداری سیستم


اهداف و وظایف اصلی عملیات پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های پیاده سازی شده در محیط مشتریان شامل موارد زیر می‌باشد:

 

  • حفظ شرایط عملیاتی سیستم‌های پیاده‌سازی شده
  • بروزرسانی دوره‌ای نسخه‌های جدید سیستم
  • ارائه خدمات آموزشی به کارکنان جدید به درخواست مشتری
  • آموزش امکانات جدید سیستم‌ها
  • ارتباط تمام وقت با کاربران سیستم‌ها از طریق سامانه ارتباط با مشتریان
  • ارائه HelpDesk تلفنی و اینترنتی برای پاسخ به سوالات کاربران در حوزه‌های مختلف فرایندی هر سیستم و همچنین سوالات عمومی مرتبط با راهبری و کاربری سیستم‌ها
  • ارایه دستور العمل تهیه نسخه پشتیبان به صورت روزانه و نظارت دوره‌ای بر اجرای درست آن در محیط مشتری
  • نظارت و بازبینی دوره‌ای سیستم در محیط مشتری برای اطمینان از عملکرد مناسب

 

support