سفارشی سازی


 

یکی از مزایای اصلی رای‌دانا، پذیرش درخواست‌های سفارشی‌سازی سیستم از مشتریانی است که دارای فرایندها یا کارکردهای خاصی هستند که در چارچوب فرایندهای استاندارد سیستم ERP قابل پیاده‌سازی و بهره‌برداری نیست.

با توجه به استفاده از تکنولوژی J2EE و معماری کاملاً شی‌ءگرا  (SOA)، لایه سرویس قدرتمند CyberERP امکان تبادل داده و تلفیق گردش کار برای سفارشی سازی سیستم را بطور کامل فراهم آورده است.

علاوه بر این، مخزن سرویس CyberERP امکان اتصال و یکپارچگی با سامانه‌های دیگر سازمان از طریق وب‌سرویس، و حتی گسترش و توسعه سیستم توسط شرکتهای ثالث را به صورت نامحدود ایجاد نموده است.

 

ArchBO