رای دانا، در میان ۱۰۰ شرکت دانش بنیان صنعتی کشور


شرکت مهندسی رای دانا آفرین از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان صنعتی شناخته شد.

 

رای دانا با افتخار اعلام می دارد که پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این شرکت موفق به کسب عنوان شرکت دانش بنیان صنعتی گردید. بر مبنای مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا جلسه مورخ ۹۴/۸/۹ این شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان صنعتی به مدت ۲ سال می تواند از تسهیلات قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات استفاده کند.